كتاب سیاه دانه داروی شفا بخشمكتبة تحميل الكتب مجانا

كتاب سیاه دانه داروی شفا بخش

خداوند بزرگ هنگامي انسان را آفريد و او را در اين كرهي خاكي سكونت داد، هر چيز را برايش مسخر گرداند، و به وي عقل عطا نمود تا براي رفع نيازهايش از قبيل: پوشش، مسكن،گرسنگي، تشنگي، بيماري و .. از طبيعت زيبا بهرهمند گردد، اين انسان از دير باز توانست بوسيلهي انواع گياهان، بيماريهاي مختلف خود را درمان كند. طب گياهي يا سنتي كه ريشهي آن به يونانيان قديم برميگردد، يكي از راههاي درمان بيماريهاي مختلف ميباشد، اطبا و دانشمندان اس�مي امثال بو علي سينا، رازي، ابن بيطار و داود انطاكي، خدمات شايني در اين زمينه انجام دادند، و با استفاده از بركات و رهنمودهاي قرآن كريم و فرمايشات پيامبر عظيم الشأن اس�م، تونستند آثار گرانبها وارزندهاي در زمينه طب سنتي ز خود به ياد گار بگذارند كه قرنها آثار و نوشتهها آنان در دانشگاههاي كشورهاي اروپايي تدريس ميگرديد، و توصيههاي طبي آنان ساليان درازي براي مداواي بيماريهاي مختلف بكارگرفته ميشد، اما با پيشرفت علم و صنعت و روي كار آمدن داروهاي شيميايي، مدتها اين روش درمان گياهي يا طب سنتي رو به فراموشي سپرده گرديد،وغبار زمان روي اين علم را پوشانيده بود، ولي در عصر حاضربعد اينكه دانشمندان پي برند كه برخي داروهاي شيميايي داراي عوارض خطرناك ميباشد، مجددا به سوي طب جايگزين يا بديل روي آوردند،ودر دنياي متمدن شاهد تحقيقات و سرمايهگذاري در زمينهي طب گياهي يا سنتي ميباشيم. لزم به تذكر است كه روش طب نوين و همچنين استفاده سالم از داروهاي شيميايي كه در برخي موارد سبب ريشه كن 6 سياهدانه داروي شفابخش كردن بيماري ميشود قابل تأييد واذعان است، طب نوين بخصوص در باب جراحي و ع�ج بعضي بيماريها اعجاز ميكند. سیاه دانه نعمتی از نعمتهای بی کران الهی است که به بندگانش ارزانی داشته است، مردم کم وبیش سیاه دانه را با نامهای مختلفی می شناسند
حسین تاجی گله داری - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ ایمان به روز قیامت و تأثیر آن بر مسلمان و مراحل روز قیامت ❝ ❞ نشانه zwnj های قیامت در پرتو روایات صحیح ❝ ❞ منزلت سنت در اسلام ❝ ❞ آشنایی با ائمه حدیث کتب شش گانه ❝ ❞ زمزم آب شفابخش ❝ ❞ سیاه دانه داروی شفا بخش ❝ ❞ تفسیر احسن الکلام ترجمه zwnj zwnj zwnj ی معانی قرآن کریم به زبان فارسی ❝ ❱
من كتب إسلامية - مكتبة .

وصف الكتاب :خداوند بزرگ هنگامي انسان را آفريد و او را در اين كرهي خاكي سكونت داد، هر
چيز را برايش مسخر گرداند، و به وي عقل عطا نمود تا براي رفع نيازهايش از قبيل:
پوشش، مسكن،گرسنگي، تشنگي، بيماري و .. از طبيعت زيبا بهرهمند گردد، اين انسان از
دير باز توانست بوسيلهي انواع گياهان، بيماريهاي مختلف خود را درمان كند.
طب گياهي يا سنتي كه ريشهي آن به يونانيان قديم برميگردد، يكي از راههاي درمان
بيماريهاي مختلف ميباشد، اطبا و دانشمندان اس�مي امثال بو علي سينا، رازي، ابن بيطار
و داود انطاكي، خدمات شايني در اين زمينه انجام دادند، و با استفاده از بركات و
رهنمودهاي قرآن كريم و فرمايشات پيامبر عظيم الشأن اس�م، تونستند آثار گرانبها
وارزندهاي در زمينه طب سنتي ز خود به ياد گار بگذارند كه قرنها آثار و نوشتهها آنان
در دانشگاههاي كشورهاي اروپايي تدريس ميگرديد، و توصيههاي طبي آنان ساليان
درازي براي مداواي بيماريهاي مختلف بكارگرفته ميشد، اما با پيشرفت علم و صنعت و
روي كار آمدن داروهاي شيميايي، مدتها اين روش درمان گياهي يا طب سنتي رو به
فراموشي سپرده گرديد،وغبار زمان روي اين علم را پوشانيده بود، ولي در عصر حاضربعد
اينكه دانشمندان پي برند كه برخي داروهاي شيميايي داراي عوارض خطرناك ميباشد،
مجددا به سوي طب جايگزين يا بديل روي آوردند،ودر دنياي متمدن شاهد تحقيقات و
سرمايهگذاري در زمينهي طب گياهي يا سنتي ميباشيم. لزم به تذكر است كه روش طب
نوين و همچنين استفاده سالم از داروهاي شيميايي كه در برخي موارد سبب ريشه كن

6 سياهدانه داروي شفابخش
كردن بيماري ميشود قابل تأييد واذعان است، طب نوين بخصوص در باب جراحي و
ع�ج بعضي بيماريها اعجاز ميكند.سیاه دانه نعمتی از نعمتهای بی کران الهی است که به بندگانش ارزانی داشته است، مردم کم وبیش سیاه دانه را با نامهای مختلفی می شناسند

للكاتب/المؤلف : حسین تاجی گله داری .
دار النشر : .
عدد مرات التحميل : 1425 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الأربعاء , 27 مارس 2019م.
حجم الكتاب عند التحميل : 334.6 كيلوبايت .

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

پيشگفتار................................ ................................ ................................ .................... 5
سياه دانه چيست؟................................ ................................ ................................ ....8
سياه دانه در احاديث نبوي................................ ................................ ...................10
سياه دانه در سخنان ائمه اهل بيت‡................................ .............................11
سياه دانه در كتاب «طب نبوي» امام ابن قيم جوزيه ................................ ........13
سياه دانه و سيستم دفاعي بدن................................ ................................ ...........17
مهمترين عناصر غير حياتي در سياه دانه: ................................ ........................18
كاربردهاي سياه دانه براي درمان بيماريها ................................ .....................20
1 -بيماريهاي پوستي.................................................................................... 20
جرب يا گري:.......................................................................................................20
قوبا يا زرد زخم: ...................................................................................................20
اكزما:.....................................................................................................................21
پيسي و بهاق: ........................................................................................................21
ثعلبه: .....................................................................................................................22
صدفيه يا سورياسيس (داء الصدف): ....................................................................23
التهابات پوستي: ....................................................................................................23
جوش صورت يا آكنه: ..........................................................................................23
زيبايي و شادابي صورت:......................................................................................24

2 سياهدانه داروي شفابخش
ريزش مو: .............................................................................................................25
موهاي سفيد: ........................................................................................................25
2 -بيماريهاي دستگاه هاضمه....................................................................... 26
دل درد: .................................................................................................................26
تقويت معده: .........................................................................................................27
سوء هاضمه: .........................................................................................................27
درد شكم:..............................................................................................................27
سوزش و زخم معده:............................................................................................27
نفخ معده:..............................................................................................................28
اسهال: ...................................................................................................................28
يبوست:.................................................................................................................28
التهاب كبد: ...........................................................................................................28
سنگ كيسهي صفرا: ..............................................................................................28
3 -بيماريهاي دستگاه تنفسي........................................................................ 29
سرما خوردگي: .....................................................................................................29
سرفه: ....................................................................................................................29
گلو درد (لوزتين):.................................................................................................30
آسم و تنگي نفس: ................................................................................................30
4 -بيماريهاي دستگاه تناسلي و مجاري ادراري............................................ 31
احتباس ادرار (شاش بند): ....................................................................................31
ناتواني جنسي: ......................................................................................................31
تقويت نيروي جنسي: ...........................................................................................32
بند شدن عادت ماهيانه خانمها و به تأخير افتادن دوره: .......................................32

فهرست مطالب 3
نازايي: ...................................................................................................................32
عفونت و درد كليهها:............................................................................................33
سنگ كليه: ............................................................................................................33
التهاب غدهي پروستات: .......................................................................................33
شب ادراري كودكان: ............................................................................................34
5 -بيماريهاي قلب و شرايين و گردش خون................................................ 34
فشار خون اال:......................................................................................................34
تقويت قلب:..........................................................................................................34
كلسترل: ................................................................................................................34
طحال: ...................................................................................................................34
قند خون: ..............................................................................................................35
6 -ساير بيماريها .......................................................................................... 35
درد مفاصل:...........................................................................................................35
روماتيسم:..............................................................................................................35
تقويت اعصاب:.....................................................................................................36
آرامش اعصاب (آرام بخش):................................................................................36
براي جلوگيري از سرطان: ....................................................................................36

 


خداوند بزرگ هنگامي انسان را آفريد و او را در اين كرهي خاكي سكونت داد، هر
چيز را برايش مسخر گرداند، و به وي عقل عطا نمود تا براي رفع نيازهايش از قبيل:
پوشش، مسكن،گرسنگي، تشنگي، بيماري و .. از طبيعت زيبا بهرهمند گردد، اين انسان از
دير باز توانست بوسيلهي انواع گياهان، بيماريهاي مختلف خود را درمان كند.
طب گياهي يا سنتي كه ريشهي آن به يونانيان قديم برميگردد، يكي از راههاي درمان
بيماريهاي مختلف ميباشد، اطبا و دانشمندان اس�مي امثال بو علي سينا، رازي، ابن بيطار
و داود انطاكي، خدمات شايني در اين زمينه انجام دادند، و با استفاده از بركات و
رهنمودهاي قرآن كريم و فرمايشات پيامبر عظيم الشأن اس�م، تونستند آثار گرانبها
وارزندهاي در زمينه طب سنتي ز خود به ياد گار بگذارند كه قرنها آثار و نوشتهها آنان
در دانشگاههاي كشورهاي اروپايي تدريس ميگرديد، و توصيههاي طبي آنان ساليان
درازي براي مداواي بيماريهاي مختلف بكارگرفته ميشد، اما با پيشرفت علم و صنعت و
روي كار آمدن داروهاي شيميايي، مدتها اين روش درمان گياهي يا طب سنتي رو به
فراموشي سپرده گرديد،وغبار زمان روي اين علم را پوشانيده بود، ولي در عصر حاضربعد
اينكه دانشمندان پي برند كه برخي داروهاي شيميايي داراي عوارض خطرناك ميباشد،
مجددا به سوي طب جايگزين يا بديل روي آوردند،ودر دنياي متمدن شاهد تحقيقات و
سرمايهگذاري در زمينهي طب گياهي يا سنتي ميباشيم. لزم به تذكر است كه روش طب
نوين و همچنين استفاده سالم از داروهاي شيميايي كه در برخي موارد سبب ريشه كن

6 سياهدانه داروي شفابخش
كردن بيماري ميشود قابل تأييد واذعان است، طب نوين بخصوص در باب جراحي و
ع�ج بعضي بيماريها اعجاز ميكند.

 

 سیاه دانه نعمتی از نعمتهای بی کران الهی است که به بندگانش ارزانی داشته است، مردم کم وبیش سیاه دانه را با نامهای مختلفی می شناسندنوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل سیاه دانه داروی شفا بخش
حسین تاجی گله داری
حسین تاجی گله داری
HSیN TAGی گLH DARی
❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ ایمان به روز قیامت و تأثیر آن بر مسلمان و مراحل روز قیامت ❝ ❞ نشانه zwnj های قیامت در پرتو روایات صحیح ❝ ❞ منزلت سنت در اسلام ❝ ❞ آشنایی با ائمه حدیث کتب شش گانه ❝ ❞ زمزم آب شفابخش ❝ ❞ سیاه دانه داروی شفا بخش ❝ ❞ تفسیر احسن الکلام ترجمه zwnj zwnj zwnj ی معانی قرآن کریم به زبان فارسی ❝ ❱.كتب اخرى في كتب إسلامية

THE INTELLECTUAL STRUGGLE AGAINST DARWINISM PDF

قراءة و تحميل كتاب THE INTELLECTUAL STRUGGLE AGAINST DARWINISM PDF مجانا

La evoluci oacute n de la Jurisprudencia Isl aacute mica PDF

قراءة و تحميل كتاب La evoluci oacute n de la Jurisprudencia Isl aacute mica PDF مجانا

Покаяние PDF

قراءة و تحميل كتاب Покаяние PDF مجانا

شيعه در دادگاه وجدان و عقل PDF

قراءة و تحميل كتاب شيعه در دادگاه وجدان و عقل PDF مجانا

Tafseer Qur rsquo an Ba Phần Cuổi Những Gi aacute o Luật Quan Trọng Cho Người Muslim PDF

قراءة و تحميل كتاب Tafseer Qur rsquo an Ba Phần Cuổi Những Gi aacute o Luật Quan Trọng Cho Người Muslim PDF مجانا

Kiat Berpegang Teguh Dengan Agama Allah PDF

قراءة و تحميل كتاب Kiat Berpegang Teguh Dengan Agama Allah PDF مجانا

أهل سنت سے فتنوں کودورکرنا PDF

قراءة و تحميل كتاب أهل سنت سے فتنوں کودورکرنا PDF مجانا

Why Do You Smoke PDF

قراءة و تحميل كتاب Why Do You Smoke PDF مجانا

عرض كل ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة و التكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص و الروايات و المجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص و مجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب و الموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية و قانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطبخ و الديكور , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم و اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب العلمية
جميع مكتبات الكتب ..