كتاب Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Nhịn Chayكتب إسلامية

كتاب Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Nhịn Chay

Ý nghĩa nhịn chay theo ngôn từ và giáo lý Hỏi (127): Quí Sheikh, nhịn chay có gì theo ngôn từ Ả Rập và giáo lý ? Đáp: Nhịn chay theo nghĩa từ Ả Rập là kiêng cử, như Allah đã phán: Nhưng nếu có thấy một người phàm nào thì hãy bảo: “Rằng tôi đã nguyện nhịn chay với Đấng Rất mực Độ Lượng, nên ngày hôm nay tôi nhất định không nói chuyện với ai.” Mar-yam: 16 - 36 (chương 19). Theo nghĩa giáo lý thì nhịn chay là thờ phượng Allah bằng cách kiêng cử mọi thứ làm hư nhịn chay, bắt đầu từ rạng đông thứ hai cho đến mặt trời lặn. Thể loại nhịn chay Hỏi (128): Quí Sheikh, nhịn chay gồm mấy thể loại ? Đáp: Nhịn chay được chia thành hai loại: Loại bắt buộc: Có khi vì nguyên nhân như do chịu phạt, do nguyện, và có khi không vì nguyên nhân như nhịn chay Ramadan, đây là sự nhịn chay bắt buộc theo giáo lý, tức không vì nguyên nhân nào. Loại không bắt buộc: Có khi nhịn chay cố định và có khi nhịn chay tự do. Thí dụ nhịn cố định như nhịn chay ngày thứ hai và thứ năm; nhịn chay ba ngày Baidh (ngày 13,14 và 15) mỗi tháng theo lịch Islam. Thí dụ nhịn chay tự do là nhịn chay vào bất cứ ngày nào muốn trong năm, trừ vào những ngày bị giáo luật cấm nhịn như chỉ nhịn ngày thứ sáu ngoại trừ nhịn kèm thêm một ngày trước hoặc sau ngày thứ sáu; tương tự, giáo lý cấm nhịn vào hai ngày đại lễ E’id Fit-ri và O’dh-ha; cấm nhịn vào các ngày Tash-riq ngoại trừ người không có vật giết tế trong hành hương Hajj Qorin và Tamadtua’ thì được phép chọn ba ngày Tash-riq để nhịn. Giáo lý nhịn chay Ramadan Hỏi (129): Quí Sheikh, giáo lý ra sao về nhịn chay Ramadan ? Đáp: Nhịn chay Ramadan là bổn phận của tín đồ Muslim, với các bằng chứng từ Qur’an, từ Sunnah và từ Ijma’ cộng đồng. Về Qur’an, Allah phán: Giáo Lý Thực Hành Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đáp Về Nhịn Chay : Quyển sách tập hợp các câu hỏi được Sheikh, nhà thông thái Muhammad bin Soleh AlU’thaimeen phúc đáp liên quan đến A’qidah, sự sạch sẽ, Salah, Zakat, nhịn chay và hành hương Hajj
محمد بن صالح العثيمين - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة الفيتنامية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

وصف الكتاب : Ý nghĩa nhịn chay theo ngôn từ và giáo lý
Hỏi (127): Quí Sheikh, nhịn chay có gì theo
ngôn từ Ả Rập và giáo lý ?
Đáp: Nhịn chay theo nghĩa từ Ả Rập là kiêng cử,
như Allah đã phán:
Nhưng nếu có thấy một người phàm nào thì hãy bảo:
“Rằng tôi đã nguyện nhịn chay với Đấng Rất mực Độ
Lượng, nên ngày hôm nay tôi nhất định không nói
chuyện với ai.” Mar-yam: 16 - 36 (chương 19).
Theo nghĩa giáo lý thì nhịn chay là thờ phượng
Allah bằng cách kiêng cử mọi thứ làm hư nhịn chay, bắt
đầu từ rạng đông thứ hai cho đến mặt trời lặn.

Thể loại nhịn chay

Hỏi (128): Quí Sheikh, nhịn chay gồm mấy thể
loại ?
Đáp: Nhịn chay được chia thành hai loại:
Loại bắt buộc: Có khi vì nguyên nhân như do
chịu phạt, do nguyện, và có khi không vì nguyên nhân
như nhịn chay Ramadan, đây là sự nhịn chay bắt buộc
theo giáo lý, tức không vì nguyên nhân nào.


Loại không bắt buộc: Có khi nhịn chay cố định
và có khi nhịn chay tự do.
Thí dụ nhịn cố định như nhịn chay ngày thứ hai và
thứ năm; nhịn chay ba ngày Baidh (ngày 13,14 và 15)
mỗi tháng theo lịch Islam.
Thí dụ nhịn chay tự do là nhịn chay vào bất cứ
ngày nào muốn trong năm, trừ vào những ngày bị giáo
luật cấm nhịn như chỉ nhịn ngày thứ sáu ngoại trừ nhịn
kèm thêm một ngày trước hoặc sau ngày thứ sáu; tương
tự, giáo lý cấm nhịn vào hai ngày đại lễ E’id Fit-ri và
O’dh-ha; cấm nhịn vào các ngày Tash-riq ngoại trừ người
không có vật giết tế trong hành hương Hajj Qorin và
Tamadtua’ thì được phép chọn ba ngày Tash-riq để nhịn.

Giáo lý nhịn chay Ramadan
Hỏi (129): Quí Sheikh, giáo lý ra sao về nhịn
chay Ramadan ?
Đáp: Nhịn chay Ramadan là bổn phận của tín đồ
Muslim, với các bằng chứng từ Qur’an, từ Sunnah và từ
Ijma’ cộng đồng.
Về Qur’an, Allah phán:Giáo Lý Thực Hành Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đáp Về Nhịn Chay : Quyển sách tập hợp các câu hỏi được
Sheikh, nhà thông thái Muhammad bin Soleh AlU’thaimeen phúc đáp liên quan đến A’qidah, sự sạch sẽ, Salah, Zakat, nhịn chay và hành hương Hajj

للكاتب/المؤلف : محمد بن صالح العثيمين .
دار النشر : دار الإسلام .
سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
عدد مرات التحميل : 1975 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الأربعاء , 27 مارس 2019م.
حجم الكتاب عند التحميل : 1.2 ميجا بايت .

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

Ý nghĩa nhịn chay theo ngôn từ và giáo lý
Hỏi (127): Quí Sheikh, nhịn chay có gì theo
ngôn từ Ả Rập và giáo lý ?
Đáp: Nhịn chay theo nghĩa từ Ả Rập là kiêng cử,
như Allah đã phán:

 


Nhưng nếu có thấy một người phàm nào thì hãy bảo:
“Rằng tôi đã nguyện nhịn chay với Đấng Rất mực Độ
Lượng, nên ngày hôm nay tôi nhất định không nói
chuyện với ai.” Mar-yam: 16 - 36 (chương 19).
Theo nghĩa giáo lý thì nhịn chay là thờ phượng
Allah bằng cách kiêng cử mọi thứ làm hư nhịn chay, bắt
đầu từ rạng đông thứ hai cho đến mặt trời lặn.

Thể loại nhịn chay

Hỏi (128): Quí Sheikh, nhịn chay gồm mấy thể
loại ?
Đáp: Nhịn chay được chia thành hai loại:
Loại bắt buộc: Có khi vì nguyên nhân như do
chịu phạt, do nguyện, và có khi không vì nguyên nhân
như nhịn chay Ramadan, đây là sự nhịn chay bắt buộc
theo giáo lý, tức không vì nguyên nhân nào.


Loại không bắt buộc: Có khi nhịn chay cố định
và có khi nhịn chay tự do.
Thí dụ nhịn cố định như nhịn chay ngày thứ hai và
thứ năm; nhịn chay ba ngày Baidh (ngày 13,14 và 15)
mỗi tháng theo lịch Islam.
Thí dụ nhịn chay tự do là nhịn chay vào bất cứ
ngày nào muốn trong năm, trừ vào những ngày bị giáo
luật cấm nhịn như chỉ nhịn ngày thứ sáu ngoại trừ nhịn
kèm thêm một ngày trước hoặc sau ngày thứ sáu; tương
tự, giáo lý cấm nhịn vào hai ngày đại lễ E’id Fit-ri và
O’dh-ha; cấm nhịn vào các ngày Tash-riq ngoại trừ người
không có vật giết tế trong hành hương Hajj Qorin và
Tamadtua’ thì được phép chọn ba ngày Tash-riq để nhịn.

Giáo lý nhịn chay Ramadan
Hỏi (129): Quí Sheikh, giáo lý ra sao về nhịn
chay Ramadan ?
Đáp: Nhịn chay Ramadan là bổn phận của tín đồ
Muslim, với các bằng chứng từ Qur’an, từ Sunnah và từ
Ijma’ cộng đồng.
Về Qur’an, Allah phán:

 

những người có đức tin! (Allah) đã ấn định sự
nhịn chay bắt buộc các ngươi cũng như những thế hệ
trước các ngươi phải nhịn hồng (rèn luyện các ngươi)
trở thành người biết kính sợ (Ngài) * (Nhịn chay chỉ
bắt buộc) trong một số ngày đã ấn định (tức trong
tháng Ramadan). Đối với những ai trong các ngươi bị
bệnh hoặc đang đi đường xa nhà thì được phép hoãn
việc nhịn chay lại và nhịn bù vào những ngày khác
tương ứng số ngày đã thiếu; và đối với những ai có
khả năng nhịn chay mà không muốn nhịn thì được
phép thay thế bằng cách nuôi ăn (mỗi ngày) một
người nghèo nhưng việc nhịn chay sẽ tốt hơn (nuôi ăn
người nghèo). Bởi nhịn chay có giá trị rất vĩ đại (đối
với Allah) giá như các ngươi biết được điều đó *
Tháng Ramadan chính là tháng mà Thiên Kinh
Qur’an được (khởi đầu) mặc khải, nhằm hướng nhân
loại đến với chân lý và qua Qur’an họ sẽ biết được
đâu là thiện và đâu là ác (đâu là chân lý sáng chói và
đâu là lầm lạc không lối thoát). Bởi thế, ai trong các
ngươi chứng kiến (tức có mặt tại quê nhà) trong

tháng (Ramadan) thì phải nhịn chay trọn tháng. Al-
Baqarah: 183 – 185 (chương 6).

Về Sunnah, Thiên Sứصلى الله عليه وسلمnói:

 

 


được xây dựng trên năm trụ cột, lời tuyên thệ
Laa i laa ha il lol loh và Muhammad là Thiên Sứ của
Allah, dâng lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, hành
hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah và nhịn chay
Ramadan.”

(1) và Thiên Sứصلى الله عليه وسلمnói:


các người thấy lưỡi liềm (tháng Ramadan) thì
hãy nhịn chay.”
(2)

Từ Ijma’ cộng đồng: Rằng cộng đồng Islam đồng
thống nhất việc nhịn chay Ramadan là bổn phận bắt
buộc, vì nhịn chay là một trong năm nền tảng gốc của tôn
giáo, ai dám bác bỏ nhiệm vụ này thì y là Kaafir ngoại
trừ ai sinh sống trên quê hương xa vời Islam thì được tạm
chấp nhận lý do này, đến khi đã biết vẫn còn ngoan cố thì
y là kẻ phản đạo.
Ai vẫn chấp nhận nhịn chay là bổn phận nhưng
không nhịn chay vì dục vọng thì y đang ở trên mối hiểm
họa. Có một số U’lama cho rẳng người này là Kaafir vì
phản đạo nhưng theo ý kiến đúng thì y vẫn là người
Muslim nhưng hư đốn và đang vấp phải mối hiểm họa

 

 

 


 Giáo Lý Thực Hành Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đáp Về Nhịn Chay : Quyển sách tập hợp các câu hỏi được
Sheikh, nhà thông thái Muhammad bin Soleh AlU’thaimeen phúc đáp liên quan đến A’qidah, sự sạch sẽ, Salah, Zakat, nhịn chay và hành hương Hajjنوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Nhịn Chay
محمد بن صالح العثيمين
محمد بن صالح العثيمين
MHMD BN SALH ALATHIMIN
❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱.كتب اخرى في كتب إسلامية باللغة الفيتنامية

Sunan c aacute c điều khuyến kh iacute ch trong nghi thức Hajj PDF

قراءة و تحميل كتاب Sunan c aacute c điều khuyến kh iacute ch trong nghi thức Hajj PDF مجانا

Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Zakat PDF

قراءة و تحميل كتاب Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Zakat PDF مجانا

C aacute c Sai S oacute t Khi H agrave nh Hương Haj PDF

قراءة و تحميل كتاب C aacute c Sai S oacute t Khi H agrave nh Hương Haj PDF مجانا

Tại sao Nabi Muhammad kết h ocirc n với A rsquo ishah khi b agrave vẫn c ograve n l agrave một đứa trẻ PDF

قراءة و تحميل كتاب Tại sao Nabi Muhammad kết h ocirc n với A rsquo ishah khi b agrave vẫn c ograve n l agrave một đứa trẻ PDF مجانا

Riyadh Saaliheen T ocirc n Trọng Điều Bất Khả X acirc m Phạm Của Những Người Muslim Tr igrave nh B agrave y Quyền Của Họ amp L ograve ng Trắc Ẩn Đối Với Họ PDF

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Saaliheen T ocirc n Trọng Điều Bất Khả X acirc m Phạm Của Những Người Muslim Tr igrave nh B agrave y Quyền Của Họ amp L ograve ng Trắc Ẩn Đối Với Họ PDF مجانا

Riyadh Saaliheen Cấm Sự Bất C ocirc ng amp Lệnh Phải Trả Lại C ocirc ng Bằng PDF

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Saaliheen Cấm Sự Bất C ocirc ng amp Lệnh Phải Trả Lại C ocirc ng Bằng PDF مجانا

C aacute c Chương Nhịn Chay Salah Al Taraawih amp Xuất Zakat Bắt Buộc PDF

قراءة و تحميل كتاب C aacute c Chương Nhịn Chay Salah Al Taraawih amp Xuất Zakat Bắt Buộc PDF مجانا

Riyaadh Al Saaliheen Cảnh B aacute o Mạnh Mẽ Về Sự Trừng Phạt Cho Ai K ecirc u Gọi L agrave m Điều Thiện Hoặc Ngăn Cản L agrave m Điều Xấu Nhưng H agrave nh Động Lại Tr aacute i Với Lời N oacute i PDF

قراءة و تحميل كتاب Riyaadh Al Saaliheen Cảnh B aacute o Mạnh Mẽ Về Sự Trừng Phạt Cho Ai K ecirc u Gọi L agrave m Điều Thiện Hoặc Ngăn Cản L agrave m Điều Xấu Nhưng H agrave nh Động Lại Tr aacute i Với Lời N oacute i PDF مجانا

المزيد من كتب إسلامية في مكتبة كتب إسلامية , المزيد من كتب الفقه العام في مكتبة كتب الفقه العام , المزيد من كتب مجموعات الحديث في مكتبة كتب مجموعات الحديث , المزيد من إسلامية متنوعة في مكتبة إسلامية متنوعة , المزيد من كتب التوحيد والعقيدة في مكتبة كتب التوحيد والعقيدة , المزيد من كتب التفاسير في مكتبة كتب التفاسير , المزيد من كتب علوم القرآن في مكتبة كتب علوم القرآن , المزيد من كتب السيرة النبوية في مكتبة كتب السيرة النبوية , المزيد من المصحف الشريف في مكتبة المصحف الشريف
عرض كل كتب إسلامية ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة و التكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص و الروايات و المجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ و الجغرافيا , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص و مجلات , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب و الموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية و قانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأسرة والتربية الطبخ و الديكور , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم و اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب العلمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي , اقرأ المزيد في مكتبة المناهج التعليمية و الكتب الدراسية
جميع مكتبات الكتب ..