كتاب درسی از ولایتكتب إسلامية

كتاب درسی از ولایت

اکنون اگر کسي بخواهد خرافات و تيرگي آنرا با هزاران دليل برطرف سازد امکان ندارد، زيرا خلافات و موهوماتي که در اسلام آورده شده موجب دکّانهاي پردرآمد شده و هر دکّاني هزاران متولّي دارد که اسلام را عوض کرده‌ان بلکه بقول علي رضي الله عنه اسلام را مانند پوستين وارونه پوشانيده‌اند
آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول بت شکن ❝ ❞ تابشی از قرآن ترجمه و تفسیر قرآن کریم ❝ ❞ تضاد مفاتیح الجنان با آيات قرآن ❝ ❞ دعا با دعـاهایی از قرآن کریم ❝ ❞ نقد مراجعات ❝ ❞ خرافات وفور در زیارات قبور ❝ ❱
من إسلامية متنوعة إسلامية متنوعة - مكتبة كتب إسلامية.

وصف الكتاب :
اکنون اگر کسي بخواهد خرافات و تيرگي آنرا با هزاران دليل برطرف سازد امکان ندارد، زيرا خلافات و موهوماتي که در اسلام آورده شده موجب دکّانهاي پردرآمد شده و هر دکّاني هزاران متولّي دارد که اسلام را عوض کرده‌ان بلکه بقول علي رضي الله عنه اسلام را مانند پوستين وارونه پوشانيده‌اند

للكاتب/المؤلف : آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی .
دار النشر : .
سنة النشر : 1968م / 1388هـ .
عدد مرات التحميل : 2555 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الأربعاء , 27 مارس 2019م.
حجم الكتاب عند التحميل : 1.5 ميجا بايت .

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

عنوان صفحه
زندگي نامه مؤلف از زبان خودش......................................................... 7
[نسب مؤلف].............................................................................................................. 8
[تحصيلات ابتدايي] .................................................................................................... 8
[تحصيلات حوزوي]................................................................................................... 9
[برقعي از نگاه ديگران] ............................................................................................. 10
[جلوگيري از تجليل و دفن جنازه رضاشاه در قم ]...................................................... 16
[اشعار مؤلف راجع به مظلوميت خود]........................................................................ 18
[شعري در باره اوضاع كنوني ايران]........................................................................... 20
[مطالعه كتاب الغدير اميني و نظريه مؤلف در باره آن] ................................................ 21
[استادان] .................................................................................................................. 23
[من و دعبل خزاعي]................................................................................................. 28
[خطاب به جوانان].................................................................................................... 29

درسي از ولايت
آيات قرآن كه دلالت بر ولايت تشريعي دارد:........................................................... 46
آياتي كه نفي ولايت تكويني از رسول خدا نموده است: ............................................ 50
اخبار نفي ولايت تكويني از رسول و امام................................................................... 62
أدلّة عقليه و نقليه بر نفي ولايت تكويني مخلوق......................................................... 67
إشكال و جواب آن .................................................................................................. 67
اشكال و جواب آن................................................................................................... 69
ما مطالب تازه نياوردهايم........................................................................................... 74

ولايت تكويني مستقلّ و غير مستقلّ فرق ندارد........................................................... 75
توقيع امام منتظردر اين مطلب ................................................................................... 76
أدلّة غاليان و جواب آنان!.......................................................................................... 78
دليل بر اينكه خالق روح مرغ خدا بود........................................................................ 81
تعجب از بيخبران قرآن ........................................................................................... 86
قياس غلط و تشبيه بيجا به شيطان ............................................................................... 96
دليل دوم غاليان تشبيه و جواب آن ............................................................................ 97
دليل سوم غاليان قطب جهان و جواب آن ................................................................100
دليل چهارم غاليان قلب عالم و جواب آن ................................................................102
دليل پنجم غاليان خليفه و جواب آن........................................................................103
دليل ششم غاليان معجزات و جواب آن ...................................................................107
دليل هفتم غاليان واسطة فيض و جواب آن...............................................................110
دليل هشتم غاليان (شهداء علي خلقه) و جواب آن....................................................114
دليل نهم غاليان (حجت)و جواب آن.......................................................................115
دليل دهم غاليان (وعاء مشيت)و جواب آن ..............................................................116
دليل يازدهم غاليان (آيات و اخبار)و جواب آن .......................................................118
از شرك نميترسند ولي از تقصيردر ولايت ميترسند.............................................121
آيا ولايت مطلقة كلّيه براي بشر مدركي دارد؟.........................................................122
استدلال غاليان به اخبار مجعوله ...............................................................................126
موهومات و خرافات را به نام ولايت نياوريد ............................................................129
جاي تأسف و هم جاي تعجب است........................................................................132
آيات و روايات در كفر غاليان.................................................................................132
تقرّب رسول و امام كسبي و به اطاعت و عبادتست...................................................141
امام عليهالسلام مناصب خود را معين كرده...............................................................141
غربت عقائد حقّ در زمان ما ....................................................................................143
در تأسف بردين و كتاب مبين و شكايت برّب العالمين............................................146

در اينجا از نويسنده سؤالاتي شده كه جواب آن را ذيل سؤال نوشتهام.......................149
سؤال مؤمنین از این خادم الشّریعة المطهّرة ...............................................................149

حديث ثقلين....................................................................................150
بايد تعجب كرد......................................................................................................152
متن حديث ثقلين از دو كتاب .................................................................................155
ما متن حديث ثقلين را از دو كتاب نقل ميكنيم.......................................................155
دلالت آيات قرآن بر متابعت رسولصو امام از قرآن............................................156
چه دروغها به امام بستهاند........................................................................................157
هر چيزي براي صحت و بطلان و كم و زيادش ميزان دارد .......................................158
اميرالمؤمنينعقيدة موافق قرآن را صحيح ميداند ..............................................159
عقيدة شيخين ضد قرآن و سنّت است ......................................................................160
دوست امام، امام را تابع قرآن ميداند نه مخالف آن .................................................162
1 -از جهت اصول دين و كم و زياد كردن اين شيوخ..............................................162
2 -از جهت علم غيب. عالم غيب كيست؟...............................................................163
علّت حملات به كتاب درسي از ولايت...................................................................166
3 -مخالفت با قرآن از جهت علم بما كان و ما يكون................................................166
ما قرآن را تفسير كردهايم........................................................................................169
آيات متشابهات قابل فهم است................................................................................172
بحثي از علم امامو تضاد روايات آن با قرآن ....................................................174
بدروغپردازي دينسازي شده..................................................................................176
كسانيكه امام را عالم به مكان و مايكون ميدانند جواب دهند ...................................177
اشكالات و جواب آن.............................................................................................181
تناقض گوئي و مخالفت با قرآن ..............................................................................186
تشبيه خالق به خلق نوعي از شركست.......................................................................187
4 -از جهت كمك بخائنين امام را مخالف قرآن ميدانند .........................................190

 


 اکنون اگر کسي بخواهد خرافات و تيرگي آنرا با هزاران دليل برطرف سازد امکان ندارد، زيرا خلافات و موهوماتي که در اسلام آورده شده موجب دکّانهاي پردرآمد شده و هر دکّاني هزاران متولّي دارد که اسلام را عوض کرده‌ان بلکه بقول علي رضي الله عنه اسلام را مانند پوستين وارونه پوشانيده‌اندنوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل درسی از ولایت
آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی
آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی
AیT ALLH ALAZMی SیD ABOALFDL ABN ALRDA BRQAی QMی THRANی
❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول بت شکن ❝ ❞ تابشی از قرآن ترجمه و تفسیر قرآن کریم ❝ ❞ تضاد مفاتیح الجنان با آيات قرآن ❝ ❞ دعا با دعـاهایی از قرآن کریم ❝ ❞ نقد مراجعات ❝ ❞ خرافات وفور در زیارات قبور ❝ ❱.كتب اخرى في إسلامية متنوعة

مختصری از احکام نوزاد و فرهنگ نام ها PDF

قراءة و تحميل كتاب مختصری از احکام نوزاد و فرهنگ نام ها PDF مجانا

کلید بهشت PDF

قراءة و تحميل كتاب کلید بهشت PDF مجانا

موانع اصلی تقریب و وحدت میان شیعیان و اهل سنت PDF

قراءة و تحميل كتاب موانع اصلی تقریب و وحدت میان شیعیان و اهل سنت PDF مجانا

ایک داستان ِعبرت ابو طالب کی وفات کا قصّہ PDF

قراءة و تحميل كتاب ایک داستان ِعبرت ابو طالب کی وفات کا قصّہ PDF مجانا

Islam Rediscovered PDF

قراءة و تحميل كتاب Islam Rediscovered PDF مجانا

Magazin Zemzem prvo izdanje 1432 h PDF

قراءة و تحميل كتاب Magazin Zemzem prvo izdanje 1432 h PDF مجانا

غنية الملتمس إيضاح الملتبس PDF

قراءة و تحميل كتاب غنية الملتمس إيضاح الملتبس PDF مجانا

Missverst auml ndnisse uuml ber Menschenrechte im Islam PDF

قراءة و تحميل كتاب Missverst auml ndnisse uuml ber Menschenrechte im Islam PDF مجانا

المزيد من كتب إسلامية في مكتبة كتب إسلامية , المزيد من كتب الفقه العام في مكتبة كتب الفقه العام , المزيد من إسلامية متنوعة في مكتبة إسلامية متنوعة , المزيد من كتب مجموعات الحديث في مكتبة كتب مجموعات الحديث , المزيد من كتب علوم القرآن في مكتبة كتب علوم القرآن , المزيد من كتب التوحيد والعقيدة في مكتبة كتب التوحيد والعقيدة , المزيد من كتب التفاسير في مكتبة كتب التفاسير , المزيد من كتب السيرة النبوية في مكتبة كتب السيرة النبوية , المزيد من كتب مصطلح الحديث في مكتبة كتب مصطلح الحديث
عرض كل كتب إسلامية ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة و التكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص و الروايات و المجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ و الجغرافيا , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص و مجلات , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب و الموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية و قانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأسرة والتربية الطبخ و الديكور , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب العلمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم و اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي , اقرأ المزيد في مكتبة المناهج التعليمية و الكتب الدراسية
جميع مكتبات الكتب ..